FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
A1CAP, EKTVK, GGBVK, ISFIN, NURVK, SMRFA, ULUFA, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A1CAP
TRFA1CP52313
FİNANSMAN BONOSU
22/05/2023
İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
EKTVK
TRDEVKS52381
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
22/05/2023
İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
EKTVK
TRDEVKS52381
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
22/05/2023
Kupon\Getiri Ödeme
GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
GGBVK
TRDGLVK52316
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
22/05/2023
İtfa
GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
GGBVK
TRDGLVK52316
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
22/05/2023
Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ISFIN
TRFISFN52319
FİNANSMAN BONOSU
22/05/2023
İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
NURVK
TRDNVKA52331
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
22/05/2023
İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
NURVK
TRDNVKA52331
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
22/05/2023
Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
SMRFA
TRFSUMF52316
FİNANSMAN BONOSU
22/05/2023
İtfa
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
ULUFA
TRFULFK82312
FİNANSMAN BONOSU
22/05/2023
Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ZOREN
TRSZORNA2316
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
22/05/2023
Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.

Kredi Hesaplama