FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Tarihi
10.05.2023
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENYURT
Adres
Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10 Esenyurt - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a ve pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2022 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 10.05.2023 tarihinde saat 13:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde toplantı yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde 10837 nolu TTSG' de tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama