FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
24.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24 MAYIS 2023 SAYI:10837
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 10.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2023 - 31.12.2023  hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 24.05.2023 tarihinde, 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama