FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisclosurePolicyAbstract|
Bilgilendirme Politikası
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu 23/05/2023 tarih ve 2023/10 sayılı toplantısında SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının kabul edilmesine ve kurumsal internet sitemiz olan www.kayseriseker.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına  karar vermiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama