FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023,18.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
24.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023,10837 Sayılı
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2022 yılı olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçimi Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama