FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01-01-2023- 31-12-2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02/05/2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
24/05/2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023 /10837
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023  yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen  kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,02.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.        Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 

Kredi Hesaplama