FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
224.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014
5.000.000
15.000.000,000
300,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014
Nâma
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022
51.000.000
153.000.000,000
300,00000
B Grubu
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
56.000.000
168.000.000,000
300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
60.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
108.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
24.05.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 300.000.000-TL (üçyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL'lik kısmının emisyon priminden, 108.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.05.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf

Kredi Hesaplama