FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılı kar payı dağıtım hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
31.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
0
0
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
0
0
Ek Açıklamalar

24.05.2023 tarıhınde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul da, gündemin 8.maddesi olarak 2022 yılına ait kar payı ödenmemesi onaylanmıştır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DYH 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
55.662,38
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
249.739.415
-15.381.401
4. Vergiler ( - )
-171.726
0
5. Net Dönem Kârı
249.567.689
-15.381.401
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-15.244.740
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
12.486.970
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
360.569.167
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama