FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden oluşturulan yönetim kurulu ve komiteleri aşağıdaki gibidir.

1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Yüksel Kardeş'in; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Gülfem Oktay'ın seçilmesine,

2-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen'in getirilmesine,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen ile Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Sayın Önder Akpınar'ın seçilmelerine,

4-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Gülfem Oktay'ın getirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama