FİNANS

Özet Bilgi
2022 Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
06.04.2023
Genel Kurul Tarihi
10.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
AKYURT
Adres
Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
13 - 2022 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Bedelli Sermaye Artırım Gerekliliğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verilmesi
16 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
17 - Dilek ve Temenniler
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2-Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
10.05.2023 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Kredi Hesaplama