FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim Kurulumuz 2022 yılı dönem karından kar payı dağıtılmamasını Genel Kurul onayına sunacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014
0
0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda;

1- Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; 12.714.839,00-TL Net Dönem Karı, azınlık payları hariç 10.572.725,00 TL Net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 2.299.703,41-TL Net Dönem Karı oluştuğu


2- Konsolide finansal tablolarına göre, 7.473.205-TL tutarında geçmiş yıllar zararları mahsup edildiğinde 5.241.634-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı kalmıştır. Bununla birlikte, yasal kayıtlara göre 2.331.149,42-TL geçmiş yıllar zararları elde edilen kardan mahsup edildiğinde 31.446,01-TL geçmiş yıllar zararı bakiye kaldığı ve mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için;

kar dağıtılmaması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
8.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
225.938,19
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
17.825.876
3.104.496,15
4. Vergiler ( - )
5.111.037
804.792,74
5. Net Dönem Kârı
12.714.839
2.299.703,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.473.205
2.331.149,42
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Kredi Hesaplama