FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MemorandumOfInformationAbstract|
Pay Satış Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz hakim ortağı Sn. Muhammet Nuri Ensari'nin sahibi olduğu 23.360.000 TL Nominal değerli(sermaye artırımı sonrasında güncellenmiştir) şirketimiz paylarını borsada satışını gerçekleştirmek için ‘pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususu 13.03.2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bahse konu başvurunun SPK'nun 26.05.2023 tarih ve E-29833736-110.08-37872 sayılı yazısı ile onaylanmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiş bulunmaktadır.
onaylanmış 'pay satış bilgi formu' ekte bilgilerinize sunulmuştur.                            

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama