FİNANS

Özet Bilgi
KAR PAYI DAĞITIMI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
23.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, ULAS, TREULAS00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030
0
0
C Grubu, ULAS, TREULAS00014
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezimizde toplanarak ,

1- Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde vergi bilançosu kapsamında net dağıtılabilir kârının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'ne (II-19.1) göre kâr dağıtma imkânı bulunmamakta olup, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun onayına sunulmasına,

2- Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubuyla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) madde 16/3 hükmü uyarınca, gerekli mahsup ve kayıtların yapılması hususunun Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun takdirine sunulmasına

oybirliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_Dagitim_Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
25.382.175
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
40.896
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
57.137.368
7.805.280,18
4. Vergiler ( - )
-7.411.789
-1.813.970,26
5. Net Dönem Kârı
49.725.579
5.991.309,92
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
25.674.909
-7.883.796,04
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Kredi Hesaplama