FİNANS

Özet Bilgi
Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLSN00018
Peşin
0,0333226
3,33226
10
0,0299903
2,99903
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026
Peşin
0,0333342
3,33342
10
0,0300007
3,00007
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
12.06.2023
14.06.2023
13.06.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLSN00018
0
0
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.05.2023 tarhinde yapılan 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Yönetim kurulumuzun 02.05.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2022 yılında net dönem kârının 100.674.223 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 84.104.859,95 -TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 14.380.660,53 TL (ondörtmilyonüçyüzseksenbinaltıyüzaltmış TL- elliüçkuruş ) tutarındaki kârın ortaklarımıza dağıtılmasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin önerisi ile kâr dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak tarihinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 01.02.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
431.419.816
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.853.846
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
118.407.515
87.754.701
4. Vergiler ( - )
17.733.292
3.649.841
5. Net Dönem Kârı
100.674.223
84.104.860
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.205.243
4.205.243
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
96.468.980
79.899.617
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
496.753
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
96.965.733
79.899.617
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
14.380.661
* Nakit
0
14.380.661
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
96.468.980
65.518.956
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.010.816,63
0
1,04
0,03
3
B Grubu
11.931.777,85
0
12,03
0,03
3
TOPLAM
12.942.594,48
0
13,34
0,03
3
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 30.05.2023 tarhinde yapılan 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Yönetim kurulumuzun 02.05.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2022 yılında net dönem kârının 100.674.223 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 84.104.859,95 -TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 14.380.660,53 TL (ondörtmilyonüçyüzseksenbinaltıyüzaltmış TL- elliüçkuruş ) tutarındaki kârın ortaklarımıza dağıtılmasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin önerisi ile kâr dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak tarihinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kredi Hesaplama