FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ortakları Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından Şirketimize iletilen açıklama ile; Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Şirketimizin diğer ortakları olan Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan 1.300.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 7.440.000 adet B Grubu imtiyazsız olmak üzere toplam 8.740.000 adet payların tamamının devralınması konusunda taraflar arasında 30.05.2023 tarihli (bugün) Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı, ilgili sözleşme kapsamında  hisse başına satış bedelinin 15,00-TL olarak belirlendiği ve bu kapsamda ilgili payların devrinin 30.05.2023 tarihinde (bugün) tamamlandığı hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen devir işlemi neticesinde, Ahmet Rauf Mollaoğlu, Şirketimiz nezdinde hâkim ortak konumuna gelmiştir.

Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için, Piramit Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.


Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.


Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama