FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
30.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.05.2023/10841
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 24.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , 2023 yılı mali dönemine ilişkin  Bağımsız Denetim hizmetleri için  Mitra  Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup, 30.05.2023 tarih ve 10841 nolu ticaret sicil gazetesinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama