FİNANS

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Denge Yatırım Holding A.Ş. "(Şirket veya Ana Ortaklık)", 3 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularının toplu bünye içerisinde güvenli, sağlıklı ve yüksek randıman ile yönetilerek gelişmelerini ve devamlılıklarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır ve Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29- A/181 Kağıthane/İstanbul adresindedir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 TL (altıyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin ödenmiş sermayesi 300.000.000,00 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) dır. Şirketin nihai kontrolü, A Grubu pay senetlerine sahip Erdal KILIÇ ve Ramadan KUMOVA'ya ait olup, 31.03.2023 tarihi itibariyle sermayedeki payları %12,45, oy hakkı oranları ise %68,08 dir. Esas sözleşmeye göre A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve oy hakkının kullanımında imtiyazlıdır. Her bir A grubu payın Genel Kurul toplantılarında 15 oy, beher B grubu payın ise 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla 2/3 ünün A Grubu, geriye kalanın B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Şirket hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Denge Yatırım Holding A.Ş., gayrimenkul, lojistik, teknoloji, finans ve kişisel bakım sektörlerine odaklanmış olup hedeflediği yatırımlarını yurt içinde faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmektedir, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir

Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Site Lojistik A.Ş, Metrobil Teknoloji A.Ş, Denge Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş., Fer Gayrimenkul Geliştirme İnşaat A.Ş. ve Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. unvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

Site Lojistik A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, Çorlu, Lüleburgaz, Gebze, Derince, Dilovası, Adana ve İskenderun bölgelerinde; Liman Entegre Lojistik Hizmetleri, Dökme Yük Lojistiği, Tarım Lojistiği, FTL Taşımacılık Hizmetleri, LTL Taşımacılık Hizmetleri, Kent Lojistiği, Filo Hizmetleri ve Proje Lojistiği hizmetlerini veren bütünleşik bir lojistik organizatördür.

Metrobil Teknoloji AŞ, 1997 yılında bilişim dünyasında faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Bilgisayar ve çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerini vererek kısa zamanda önemli bir müşteri tabanı kazanmış, Abone Tesis ve Bakım Hizmetleri, Şebeke Altyapı Proje ve Uygulama Hizmetleri, Akıllı Kent Hizmetleri altında Erişim Şebeke ve Güvenlik Çözümleri sunacak şekilde yeniden yapılanmıştır.

Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketi 2009 yılında, İstanbul'da inşaat taahhüt faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in esas faaliyet alanı, inşaat taahhüt işleri olmakla birlikte, mühendislik ve mimarlık, proje geliştirme, konut - iş merkezleri üretimi gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. 1956 yılında kurulmuş olup, tarak ve ahşap saplı saç fırçaları ile ıtriyat ve kozmetik piyasasına girmiş ve geniş ürün yelpazesi ile; Ağız bakım ürünleri, Kişisel bakım ürünleri, Ev bakım ürünleri imalat ve ihracatına devam etmektedir.

Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramadan KUMOVA , Yönetim Kurulu Üyesi Cenk MERİÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz ATALAY (Bağımsız Üye) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Bağımsız Üye)'dan oluşmakta olup görev süreleri 2025 yılında sona erecektir.

Denge Yatırım Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi faaliyet göstermektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2023 yılı ile ilgili Şirketin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmekle görevli bağımsız denetim kuruluşu Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'dir.

Şirketin en son Genel Kurulu 24.05.2023 tarihinde akdedilmiş olup, Genel Kurul Kararları 30.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 30.05.2023 tarih ve 10841 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.


Kredi Hesaplama