FİNANS

Özet Bilgi
Gene Kurul kararlarının tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
02.05.2023
Genel Kurul Tarihi
29.05.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KARTAL
Adres
Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2023 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
31.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2023 tarihinde yapılmış ve 31.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.


Kredi Hesaplama