FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 31.05.2023 tarihli toplantısında,

SPK‘nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine,

  

Sayın Ziyanur Hasbay'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı " olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

  

İlk kez bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olan Sayın Ziyanur Hasbay'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.

  

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

  

 

Kredi Hesaplama