FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2023,14.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
06.03.2023
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.03.2023
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Sermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan (03.02.2023 tarih ve 3 Sayılı Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İptali)
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Bir gerçek kişi yatırımcı
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
01.06.2023
oda_Decision|
Alınan Karar
Mahkeme tarafından dava dosyası içeriğine ve davacıya ilişkin tespitlere dair ara kararlar alınmıştır.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
06.07.2023
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın 01.06.2023 tarihli ilk duruşmasında mahkeme tarafından dava dosyası içeriğine ve davacıya ilişkin tespitlere dair ara kararlar alınmıştır. Bir sonraki duruşma 06.07.2023 tarihinde yapılacaktır.  

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama