FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 02.06.2023 tarihli toplantısında;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet SERPİL ve Hasan Tuncay EROL'un Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hasan Tuncay EROL'un Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,

b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet SERPİL, Hasan Tuncay EROL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Ahmet SERPİL'in Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına

c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet SERPİL ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına, karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama