FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;

1. Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın David Murciano'nun istifasının kabulüne,

2. Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın David Murciano'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Marc-Olivier Rochu'nun TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına, 

3. Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,

karar verilmiştir.

        

 

Kredi Hesaplama