FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
BERA, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
BERA
1
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
ABDULLAH ERÇİN
3.440,000
BERA
2
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
AHMET ESER
15.360,000
BERA
3
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
CAFER YILDIRIM
8.000,000
BERA
4
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
CUMAALİ ÖKSÜZ
12.480,000
BERA
5
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
ERTUĞRUL OKTAY
7.840,000
BERA
6
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HABİP KILINÇ
6.720,000
BERA
7
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HAKAN VELİDEDEOĞLU
48.896,000
BERA
8
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HASAN YILDIRIM
4.480,000
BERA
9
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HAYRİYE YÜKSEL
25.600,000
BERA
10
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
KEMAL DEMİRCİ
8.960,000
BERA
11
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
KEMAL KORKMAZ
6.720,000
BERA
12
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
MEHMET ALİ ÇUKUR
10.752,000
BERA
13
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
MEHMET ÇAĞLAYANKAYA
2.240,000
BERA
14
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
MUSTAFA DURMAZ
2.880,000
BERA
15
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
NAMIK BÜYÜKYILMAZ
9.600,000
BERA
16
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
REMZİ ŞİMŞEK
16.000,000
BERA
17
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
SELDA CAR
14.160,000
BERA
18
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
SEYİT ALİ TOSUN
6.400,000
BERA
19
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
TURGUT İPEK
6.688,000
BERA
20
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
UĞUR ŞEKER
6.400,000
BERA
21
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
YASEMİN TUNÇ
48.080,000
BERA
22
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
ÜNZİLE BAYRAM
5.440,000
YBTAS
23
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
YUSUF BULDUK
0,400
YBTAS
24
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
YUSUF BULDUK
1,093
YBTAS
25
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
ŞABAN GENİM
0,840
YBTAS
26
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
ŞABAN GENİM
1,400
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama