FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
02.05.2023
Genel Kurul Tarihi
06.06.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2022 yılı mali tablolarındaki dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsubu teklifinin karara bağlanması
6 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2022 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - 2022 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması
11 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
dardanel_yönetim kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
dardanel_2022 genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni
EK: 3
dardanel_2022 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
dardanel_2022 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
dardanel_2022 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Tutanak
EK: 2
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A Ş 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2023 Salı günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kredi Hesaplama