FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
17.08.2023
Genel Kurul Tarihi
26.09.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.09.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
KÖRFEZ
Adres
Güney Mahallesi Petrol Cad. No:25 Körfez/KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023_AGM_informative_documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Olaganustu_GK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Agenda_Extraordinary_General_Assembly_Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Olaganustu_Genel_Kurul_Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
GK_Davet_İlan_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 6
Invitation_to_AGM.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 17 Ağustos 2023 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 26 Eylül 2023 Salı günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Güney Mahallesi Petrol Cad. No:25 Körfez/KOCAELİ" (Tel: +90 262 316 30 00, Faks: +90 262 316 30 10-11) adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kredi Hesaplama