FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Tescil Tarihi düzeltildi.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
04.08.2023
Genel Kurul Tarihi
31.08.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.08.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7 - 2022 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.
10 - Şirketin pay geri alım programı ve yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.
12 - Şirketin 2022 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2022 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ALMAD Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın 31 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanmış ve toplantı tamamlanarak toplantı tutanakları ekte verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
04.09.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı-31.08.2023.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun 31.08.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31.08.2023 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılmış olup toplantı kararları 04.09.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Kredi Hesaplama