FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.09.2023
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi
04.04.2023
İlgili Ara Dönem
01.01.2023 / 30.06.2023
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi
14.09.2023 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi
18.09.2023 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
15.09.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi
TRY
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8
1,5888888
158,88888
10
1,4299999
142,99999

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023 / 30.06.2023 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı
784.012.696,85
2.Vergiler ( - )
147.403.596,65
3.Net Dönem Kârı
636.609.100,2
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
636.609.100,2
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)
0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)
0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
636.609.100,2
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı
128.669.483,51
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
157.462.654,65
12.Genel Kanuni Yedek Akçe
28.208.309,85
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI
322.268.652,18
Ek Açıklamalar

Şirketimizi Yönetim Kurulu tarafından 05/09/2023 tarihinde ; 01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 128.669.483,51-TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,5889 TL (hisse başına brüt %158,89), hisse başına net 1,43 TL (hisse başına net %143) tutarında Kâr Payı Avansının 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Pay Avans Tablosu.pdf

Kredi Hesaplama