FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/07/2023
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/09/2023
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Kazanıldı
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
271.080.950,29 + KDV
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
271.080.950,29 + KDV
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%45
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile  271.080.950,29 TL + KDV tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama