FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2023 18:16:15 ve 01.09.2023 01:39:02
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Biga Ziraat Odası
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Balkaney Gıda Turizm Tekstil Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak,

  

 

  

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü Bitki Doku Kültürü ve Üretim Seralarında bitki ve tohum çoğaltma ile ilgili yaptığımız iş birliğine ilişkin olarak daha önce de 29.08.2023 tarihli KAP bildiriminde belirtildiği üzere başlayan ön görüşme neticesinde Biga Ziraat Odası tarafından tarafımıza ön talep yazısı verilmiş olup Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.

  

 

  

Alınan sipariş toplamı yaklaşık 179.000.000 TL (YüzYetmişDokuzMilyonTL) olup, tablo Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.

  

 

  

Bu fiyatlar çiftçiye satış fiyatı olmayıp, Biga Ziraat odasının temin fiyatlarıdır.

Kredi Hesaplama