FİNANS

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi
www.tetamat-gida.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ZİNCİR MAĞAZACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
622.649,27
TRY
55,68
Diğer
495.554,04
TRY
44,32
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
0,01
TRY
59488.99
TRY
6
İmtiyazlı
İşlem Görmüyor
B
Karışık
0,01
TRY
1058714.32
TRY
94
İmtiyazsız
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CANER BİNGÖL
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
31.08.2023
İcrada Görevli
RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
Evet
Bağımsız Üye Değil
SELİM İMAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
24.09.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ ERGİN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetici
31.08.2023
İcrada Görevli
RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
Evet
Bağımsız Üye Değil
ERSİN TARANOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
24.09.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ÖMER FARUK SEVGİLİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
24.09.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CANER BİNGÖL
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
MEHMET ALİ ERGİN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetici
RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri

Kredi Hesaplama