FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
84.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
252.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022
45.153.145,108
90.306.290,216
200,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030
24.982.043,73
49.964.087,460
200,00000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030
Nâma
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4
13.864.811,162
27.729.622,324
200,00000
C Grubu
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
84.000.000
168.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
168.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11 Eylül 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" kararı ile;

  • Tamamı ödenmiş mevcut 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına,
  • Artan 168.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine,
  • Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,
  • Gerekli izinlerin alınmasına müteakiben Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin ekteki şekil değişikliği önerisinin ilk yapılacak yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
Amendment to Articles of Association.pdf

Kredi Hesaplama