FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KAREL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı konumundaki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) Yönetim Kurulu'nun 11/09/2023 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

-        Öncü GSYO'nun, sermayesine % 40 oranında iştirak ettiği Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karel Elektronik) Yönetim Kurulu'nun 11/09/2023 tarihli Kararı'na istinaden; Karel Elektronik sermayesinin, yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 100 oranında artırılarak 805.885.530,35 Türk Lirası'na yükseltilmesinde yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına,

-        Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Karel Elektronik'e karşı taahhüt edilmesine,

-        Öncü GSYO tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Karel Elektronik iş, işlem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Karel Elektronik hesaplarına intikal ettirilen 161.177.105,25 Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına

karar verilmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

  

              

*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama