FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ATSYH]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CapitalMarketBoardAdministrativeMesasuresAbstract|
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

A) Atlantis Yatırım Holding AŞ (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ad SoyadMKK Sicil No
Ahmet BÖLÜKBAŞOĞLU
13155887
Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU 
12755208 
Serap BÖLÜKBAŞOĞLU 
34980803 
Ömer ŞAHİN
44476024
Mehmet Emin ÖZBEK
44050391
Yasin AKYOL
21981027
Abdurrahman ÜSTÜNER
30301759
Hilal Dilara AK 
43079992 


B) Atlantis Yatırım Holding AŞ (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine; Kurulun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 26.08.2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.

Ad SoyadMKK Sicil No
Ahmet BÖLÜKBAŞOĞLU
13155887 
Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU
12755208
Serap BÖLÜKBAŞOĞLU
34980803
Ömer ŞAHİN 
44476024
Mehmet Emin ÖZBEK
44050391 
Yasin AKYOL 
21981027
Abdurrahman ÜSTÜNER
30301759 
Hilal DİLARA AK43079992

Karar 2023/54 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 

Kredi Hesaplama