FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 19.09.2023 (bugün) tarihli toplantısında,

  

1. Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken 19.09.2023 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Uğur Sungun'un istifasının kabul edilmesine,

  

2. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Uğur Sungun'un yerine,  Handan Eroğlu Büyükkardeş'in, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,       

  

3. İş bu kararın Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama