FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
84.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
252.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022
45.153.145,108
90.306.290,216
200,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030
24.982.043,73
49.964.087,460
200,00000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030
Nâma
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4
13.864.811,162
27.729.622,324
200,00000
C Grubu
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
84.000.000
168.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
168.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
20.09.2023
SPK Başvuru Tarihi
20.09.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11 Eylül 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak;

84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ve Esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
Amendment to Articles of Association.pdf

Kredi Hesaplama