adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 390.048.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 97.346.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 133.763.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.531.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 117.232.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 451.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 451.000,00
 • Türev Araçlar 5.206.000,00
 • Stoklar 123.913.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.950.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.831.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.588.000,00
 • ARA TOPLAM 390.048.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 124.969.000,00
 • Finansal Yatırımlar 234.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 103.751.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.515.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.280.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.941.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 515.017.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 300.482.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 247.718.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.963.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.146.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.543.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 827.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.716.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.866.000,00
 • Diğer Borçlar 2.977.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.977.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.217.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.380.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.837.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.198.000,00
 • ARA TOPLAM 300.482.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.497.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.752.000,00
 • Banka Kredileri 35.670.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.082.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.745.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.745.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 348.979.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 166.038.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 166.038.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.100.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.100.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.932.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.129.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 4.061.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.751.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 70.329.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -83.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 515.017.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.