FİNANS

adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 951.752.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 47.934.000,00
 • Finansal Yatırımlar 31.875.000,00
 • Ticari Alacaklar 593.351.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.956.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 567.395.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.884.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.884.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 238.090.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.341.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.277.000,00
 • ARA TOPLAM 951.752.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 187.368.000,00
 • Finansal Yatırımlar 234.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 106.667.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.925.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.087.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.185.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.139.120.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 932.541.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 728.824.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.274.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.095.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 119.583.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.284.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 112.299.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.307.000,00
 • Diğer Borçlar 3.155.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.155.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.296.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.133.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.969.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.261.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 708.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 932.541.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.696.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.296.000,00
 • Banka Kredileri 10.500.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.796.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.400.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.400.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 985.237.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 153.883.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 153.883.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -236.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -236.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 375.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.830.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.715.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.576.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.244.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.139.120.000,00

Kredi Hesaplama