adese alisveris ticaret - adese - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 320.733.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.802.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.378.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.091.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.287.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 243.775.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 243.461.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 314.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 45.356.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.348.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 72.000,00
 • ARA TOPLAM 320.733.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.035.674.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 492.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.687.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.687.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 632.849.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 323.873.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.442.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 2.387.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.154.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 55.154.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 336.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.356.407.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 475.425.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 400.000,00
 • - Banka Kredileri 400.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 344.906.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.069.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 95.299.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.309.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.990.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.133.000,00
 • Diğer Borçlar 14.520.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.266.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.254.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.409.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.758.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.580.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.178.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 475.425.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 208.295.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 89.378.000,00
 • Banka Kredileri 59.167.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.211.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.339.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.339.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.578.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 683.720.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 672.687.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 672.652.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 252.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 511.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 271.756.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 271.756.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.594.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.433.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -2.433.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.482.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 180.644.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -34.308.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 35.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.356.407.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.