afyon cimento - afyon - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 66.528.431,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.704.011,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 33.186.116,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.579.685,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.606.431,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.120.235,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 336.496,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 103.240,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.946.483,00
 • ARA TOPLAM 66.396.581,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 131.850,00
 • DURAN VARLIKLAR 581.790.711,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 514.812.202,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.090,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 164.959,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.131,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 37.683.582,00
 • Diğer Duran Varlıklar 22.306.922,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 648.319.142,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 297.312.242,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 166.612.789,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.222.095,00
 • Banka Kredileri 166.612.789,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.598.171,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.860.734,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.737.437,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 789.856,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.613.738,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.002.625,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.002.625,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 472.968,00
 • ARA TOPLAM 297.312.242,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.312.386,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 174.492.013,00
 • Banka Kredileri 56.624.592,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.820.373,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.982.091,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 838.282,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 476.624.628,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 171.694.514,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 171.694.514,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.069.284,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.439.080,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.439.080,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.439.080,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.320.169,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 110.015.040,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -61.002.977,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 648.319.142,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.