anadolu grubu holding - aghol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 26.704.528.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.637.208.000,00
 • Finansal Yatırımlar 245.176.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.407.872.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.996.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.387.876.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 246.893.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.138.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.755.000,00
 • Türev Araçlar 523.140.000,00
 • Stoklar 6.538.595.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 847.516.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 247.985.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 881.653.000,00
 • ARA TOPLAM 26.576.038.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 128.490.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 48.378.450.000,00
 • Finansal Yatırımlar 11.189.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.866.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.866.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 63.597.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.779.000,00
 • Türev Araçlar 95.296.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.909.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 182.141.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.310.645.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.887.641.000,00
 • - Şerefiye 6.968.077.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.919.564.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 594.066.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.470.475.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 382.889.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 75.082.978.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.098.729.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.407.731.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.774.621.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.122.769.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.580.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.089.189.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 418.893.000,00
 • Diğer Borçlar 2.755.952.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.755.952.000,00
 • Türev Araçlar 83.310.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 364.288.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 291.301.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 697.789.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 485.341.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 212.448.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 182.075.000,00
 • ARA TOPLAM 26.098.729.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.994.737.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.279.676.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.763.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.763.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.305.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.380.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 532.143.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 532.143.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.373.720.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.093.466.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 24.989.512.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.943.884.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.535.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 65.771.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 597.228.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 159.058.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 159.058.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -30.744.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.681.476.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.106.554.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.425.078.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 638.852.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.781.281.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -219.088.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19.045.628.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 75.082.978.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.