FİNANS

atakule gmyo - agyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.120.284,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 177.402,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.514.300,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.514.300,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 261.913,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 261.913,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.246.914,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.919.755,00
 • ARA TOPLAM 10.120.284,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 518.416.290,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 156.624,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 156.624,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 475.095.142,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.285.681,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.688,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.688,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.504.190,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 30.004.029,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 528.536.574,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.766.792,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.847,00
 • - Banka Kredileri 28.847,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.107.204,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.107.204,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.219.613,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 63.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.156.123,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.534.094,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.533.923,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 171,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 188.097,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 396.789,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 396.789,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 292.148,00
 • ARA TOPLAM 31.766.792,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.927.980,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 446.742,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 446.742,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 438.817,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 438.817,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.042.421,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.694.772,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 492.841.802,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 492.841.802,00
 • Ödenmiş Sermaye 231.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.771.919,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 80.674,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -192.337,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -192.337,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -192.337,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.427.280,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 219.666.448,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 87.818,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 528.536.574,00