akfen gmyo - akfgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.743.068,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.810.363,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.742.286,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.742.286,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 946.924,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 499.770,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.743.725,00
 • ARA TOPLAM 15.743.068,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.375.299.566,00
 • Finansal Yatırımlar 217.961.504,00
 • Ticari Alacaklar 92.047.119,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 92.047.119,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.775.046,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.775.046,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.042.534.175,00
 • Maddi Duran Varlıklar 388.983,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.850.152,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.742.562,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.391.042.634,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 410.653.968,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 358.091.902,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.345.806,00
 • İhraç Edilen Tahviller 237.392.730,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.365.062,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.615.669,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.749.393,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.875.973,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.571.903,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 304.070,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.269.599,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 51.432,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 51.432,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 410.653.968,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 787.211.563,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 786.972.910,00
 • Banka Kredileri 757.000.242,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.972.668,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 238.653,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 238.653,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.197.865.531,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 193.177.103,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 193.177.103,00
 • Ödenmiş Sermaye 184.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 317.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 58.880.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.996.116,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.020.137,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -241.747.303,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.391.042.634,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.