FİNANS

akfen gmyo - akfgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 75.664.986,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.944.803,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 24.366.393,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.366.393,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.097.415,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.097.415,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 946.924,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.101.706,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.207.745,00
 • ARA TOPLAM 75.664.986,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.091.223.716,00
 • Finansal Yatırımlar 322.123.912,00
 • Ticari Alacaklar 115.071.336,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.071.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.775.047,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.775.047,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.615.608.981,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.002.259,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.278,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.278,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.118.556,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.472.347,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.166.888.702,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.308.475,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 57.194.967,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.632.331,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.132.982,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.210.789,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.922.193,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 577.937,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 577.937,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.290.491,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 112.098,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 112.098,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 67.308.475,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 572.020.304,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 557.310.510,00
 • Banka Kredileri 522.490.323,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.820.187,00
 • Ticari Borçlar 14.415.456,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.415.456,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 294.338,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 294.338,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 639.328.779,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.527.559.923,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.527.559.923,00
 • Ödenmiş Sermaye 900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 317.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 625.739.503,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.178,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.185.822,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -67.688.924,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.166.888.702,00

Kredi Hesaplama