aksigorta - akgrt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 2357886756
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2015708520
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2019353725
 • Brüt Yazılan Primler (+) 3535653598
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -1417244152
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -99055721
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 6485125
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -97919310
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 108906312
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) -4501877
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -10130330
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -113023687
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 102893357
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 309043692
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 3522185
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 3522185
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 29612359
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -1804204401
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1278036016
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -955988484
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1405765699
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 449777215
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -322047532
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -763408890
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 441361358
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2723
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 352410
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -349687
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3669404
 • Faaliyet Giderleri (-) -442009588
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -80492116
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -80492116
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 96984
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 96984
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -100759
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -127998
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -119665
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -119665
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -8333
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -8333
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 27239
 • Matematik Karşılıklar (-) 27239
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 24515
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 2724
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 553682355
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -3775
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 553678580
 • YATIRIM GELİRLERİ 501791179
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 142547856
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 59911835
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 22553073
 • Kambiyo Karları 210231181
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 66547234
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -546787046
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -5832757
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -11285314
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -13993340
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -309043692
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -168094617
 • Amortisman Giderleri (-) -38537326
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -63018570
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -55627016
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 1851719
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) -2185318
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 1061746
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -8119701
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 344498750
 • Dönem Karı ve Zararı 445664143
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -101165393
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 344498750
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.