aksa - aksa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.504.147.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 909.039.000,00
 • Finansal Yatırımlar 38.286.000,00
 • Ticari Alacaklar 771.917.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 322.453.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 449.464.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.552.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.196.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.356.000,00
 • Türev Araçlar 1.162.000,00
 • Stoklar 595.566.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.345.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 149.280.000,00
 • ARA TOPLAM 2.504.147.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.340.912.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 118.537.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 118.537.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 412.349.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 134.241.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.474.974.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.934.000,00
 • - Şerefiye 5.989.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.945.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.233.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.666.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.845.059.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.850.138.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 735.442.000,00
 • - Banka Kredileri 735.442.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 213.935.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.783.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 699.502.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 59.178.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 640.324.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.061.000,00
 • Diğer Borçlar 1.269.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.269.000,00
 • Türev Araçlar 81.102.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 79.276.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.521.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.030.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.030.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.850.138.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.404.135.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.351.064.000,00
 • Banka Kredileri 1.314.731.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.333.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.793.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.793.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 18.278.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.254.273.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.590.786.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.590.786.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 323.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 56.469.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.600.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.304.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.304.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 349.403.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 412.653.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -63.250.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 214.787.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 479.272.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 182.371.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.845.059.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.