FİNANS

akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 883.986.083,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 368.807.434,00
 • Finansal Yatırımlar 7.079.113,00
 • Ticari Alacaklar 58.488.562,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 69.977,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.418.585,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.949.467,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.949.467,00
 • Türev Araçlar 22.870.272,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.154.110,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 217.621,00
 • ARA TOPLAM 883.986.083,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.485.275.943,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.880.090,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.793.412,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.086.678,00
 • Türev Araçlar 10.522.823,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 116.613.547,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.273.088.322,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.283.278,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.246.057,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.246.057,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.385.771,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.256.055,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.369.262.026,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 924.549.152,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 462.063.845,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 422.670.128,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.943.861,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.241.947,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.701.914,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 635.225,00
 • Diğer Borçlar 361.675,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 361.675,00
 • Türev Araçlar 13.841.520,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.476.952,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.555.946,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 380.869,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.175.077,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 924.549.152,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.808.731.225,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.800.451.213,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.213.953,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.213.953,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.464.535,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 601.524,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 601.524,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.733.280.377,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.635.981.649,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.635.981.649,00
 • Ödenmiş Sermaye 805.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.109.167,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 121.877.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.873.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -653.141,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 91.239,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 91.239,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.956.908,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 20.708.196,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.751.288,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 112.337.827,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.854.575.574,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -239.625.650,00
 • Diğer Yedekler 54.696.807,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.369.262.026,00