FİNANS

alarko holding - alark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.502.404.529,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 698.544.267,00
 • Finansal Yatırımlar 154.178.422,00
 • Ticari Alacaklar 297.777.600,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.013.085,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 265.764.515,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.635.541,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 796.583,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.838.958,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 138.402.136,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.075.098,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.612.260,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.336.586,00
 • ARA TOPLAM 1.478.216.299,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 24.188.230,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.013.161.589,00
 • Finansal Yatırımlar 670.308.951,00
 • Ticari Alacaklar 43.960,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.960,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 64.419.928,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 44.029.917,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.390.011,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.182.629.913,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 484.271.071,00
 • Maddi Duran Varlıklar 377.475.757,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.334.807,00
 • - Şerefiye 3.130.507,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.204.300,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 692.359,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.777.377,00
 • Diğer Duran Varlıklar 79.983.879,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.515.566.118,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.039.675.071,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.934.665,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 82.453.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 155.935.925,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.886.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 127.049.816,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.849.111,00
 • Diğer Borçlar 47.761.978,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 47.761.978,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 591.642.178,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.063.756,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.603.803,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.603.803,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.128,00
 • ARA TOPLAM 1.039.675.071,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 465.751.885,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 70.251.672,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 97.041.270,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 51.242.094,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.049.677,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.049.677,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 170.049.578,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.505.426.956,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.010.139.162,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.370.701.964,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.409.806,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.409.806,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.409.806,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 141.713.576,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 141.658.345,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 55.231,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.284.263,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.757.855.501,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.055.560,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 639.437.198,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.515.566.118,00