albaraka turk - albrk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • KAR PAYI GELİRLERİ 2553540000
 • Kredilerden Alınan Kar Payları 2194190000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 6813000
 • Bankalardan Alınan Gelirler 585000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 338113000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 11802000
 • Diğer Kar Payı Gelirleri 2037000
 • KAR PAYI GİDERLERİ -1317645000
 • Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -808107000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -385743000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -35056000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları 0
 • Diğer Kar Payı Giderleri -44955000
 • NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 1235895000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 162576000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 281002000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 97403000
 • Diğer 183599000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -118426000
 • Gayri Nakdi Kredilere -156000
 • Diğer -118270000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 0
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 173318000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 26661000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 87721000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 58936000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 471175000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -405038000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 178351000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 178351000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -40635000
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 137716000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 137716000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 137716000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.1
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.