alarko carrier - alcar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 655.805.559,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 142.845.002,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 288.032.341,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.871.043,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 271.161.298,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.203.069,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.203.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 187.177.935,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.234.711,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.459.812,00
 • ARA TOPLAM 654.952.870,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 852.689,00
 • DURAN VARLIKLAR 63.732.771,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 869.015,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 869.015,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.122,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.122,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.272.327,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.358.521,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.358.521,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 249.879,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.709.067,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 719.538.330,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 234.387.568,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.378.096,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.609.365,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 82.716.657,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.762.053,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 66.954.604,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.707.449,00
 • Diğer Borçlar 1.048.769,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.048.769,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.049.814,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.934.403,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.003.182,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.003.182,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.939.833,00
 • ARA TOPLAM 234.387.568,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.617.604,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.103.800,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 373.263,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 358.033,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.782.508,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.782.508,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 283.005.172,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 436.533.158,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 436.533.158,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.086.078,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.086.078,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.086.078,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.738.163,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 339.820.155,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 44.595.868,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 719.538.330,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.