alcatel lucent teletas - alctl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 662.115.103,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 66.787.905,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 390.047.737,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.402.824,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 361.644.913,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.977.726,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.742.356,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 235.370,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 112.890.314,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.207.348,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.204.073,00
 • ARA TOPLAM 662.115.103,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 80.542.007,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.781.606,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.776.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.005.068,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 73.349,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.545.730,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.096,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.145.339,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.426.457,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 742.657.110,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 292.025.628,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.045.414,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 109.615.576,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.388.114,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.227.462,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.766.495,00
 • Diğer Borçlar 575.850,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 575.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.547.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 94.404.760,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.537.992,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 87.866.768,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 292.025.628,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.749.804,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.913.306,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 52.708.575,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.025.982,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 39.682.593,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 431.775.432,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 310.881.678,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.881.678,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -570.737,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -570.737,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -570.737,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 149.348.479,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 149.348.479,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.026.378,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.575.692,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 742.657.110,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.